Het Deltaprogramma Kust heeft in september de Nationale Visie Kust gepresenteerd, een kompas voor het toekomstige werk aan de kust. Doel is de kust op de lange termijn veilig, economisch sterk en aantrekkelijk te houden.

In de visie gaat bescherming van het achterland tegen zout water samen met ruimtelijke ontwikkeling en maatschappelijke functies zoals cultuur, natuur en recreatie. Provincies en gemeenten gaan samen met de waterschappen en Rijkswaterstaat de regionale doelen realiseren. Hiervoor zijn ‘parelprojecten’ benoemd; bijzondere plekken aan de kust met een grote ontwikkelpotentie.

Lees meer op de website van de provincie Noord-Holland >