Dynamisch kustbeheer op Ameland, waarbij men de natuur zoveel mogelijk zijn gang laat gaan, gaat niet ten koste van waterveiligheid. Dat blijkt uit onderzoek van Alterra, Wageningen University en Natuurcentrum Ameland.

Op Oost-Ameland deden beide partijen  onderzoek naar twee soorten duinbeheer: ‘soft engineering’ (gangbaar kustbeheer, waarbij aan de zeezijde van de duinen zand wordt gemanipuleerd) en ‘dynamisch kustbeheer’. Uit het onderzoek bleek dat de introductie van dynamisch kustbeheer, vrijwel zonder onderhoud aan de duinen, geen negatieve invloed had op de duinontwikkeling. Wel werd de aangroei van de voorduinen soms negatief beïnvloed door zware stormen, maar herstel erna wijkt onder dynamisch kustbeheer niet af van het gangbare beheer.

Lees meer op wageningenur.nl >