Beleidsinstrumenten die groene initiatieven ondersteunen zoals Green Deals en het Revolverend Fonds, leveren winst op voor natuur én renderen economisch en maatschappelijk (‘natuurcombinaties’). Initiatiefnemers van groene projecten moeten echter nog steeds de nodige hobbels overwinnen. Dit blijkt uit onderzoek van Alterra en LEI Wageningen UR naar de effecten van de twee beleidsinstrumenten, in opdracht van het team Natuurlijk! Ondernemen van het ministerie van Economische Zaken (EZ).

Green Deals en het Revolverend Fonds helpen elk op eigen wijze om ‘natuurcombinaties’ te maken. Green Deals bieden kansen voor betrokkenheid van het juiste netwerk en een goed procesverloop. De toets die is ingebouwd bij het verstrekken van leningen uit het Revolverend Fonds, biedt garanties over het economisch rendement van het initiatief.

Obstakels zijn er ook. Soms is dat belemmerend beleid, zoals regels binnen ‘Ruimte voor de Rivier’ in het geval van de Green Deal van Recreatie Midden-Nederland met EZ, Stichting Innovatie Recreatie & Ruimte en Recron.

Lees meer op rvo.nl >