Gelet op de primaire verantwoordelijkheid van provincies en gemeenten ziet het Rijk voor zichzelf bij de aanpak van agrarische leegstand een meer faciliterende rol, waarbij zij vooral via kennisoverdracht gemeenten en provincies ondersteunt. Dat schrijft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu mede namens minister Blok van Wonen en Rijksdienst en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een reactie op het Alterrarapport ‘Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied’.

Lees de kamerbrief >