NVM: Herbestemmen en plattelandswoning blijft lastig proces

Veel boerderijen en stallen hebben hun agrarische functie verloren. Een groot deel staat intussen langdurig leeg, ziet de makelaarsorganisatie NVM. De agrarische bestemming belemmert dat deze gebouwen mogen worden ingezet voor nieuwe activiteiten in het landelijk gebied. In de praktijk blijkt dat herbestemming daardoor een lastig proces is. Bij veel gemeenten ontbreekt bovendien de ambitie […]

Ruim 11 miljoen voor krimpregio’s

Acht krimpregio’s kunnen vanaf 2016 rekenen op een rijksbijdrage van 11,2 miljoen euro. Alleen gebieden met een verwachte bevolkingsdaling van minimaal 3 procent komen in aanmerking voor de uitkering. Dat valt op te maken uit een brief van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken aan de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) en de Vereniging van […]

Kabinet: Aanpak agrarische leegstand zaak van provincies en gemeenten

Gelet op de primaire verantwoordelijkheid van provincies en gemeenten ziet het Rijk voor zichzelf bij de aanpak van agrarische leegstand een meer faciliterende rol, waarbij zij vooral via kennisoverdracht gemeenten en provincies ondersteunt. Dat schrijft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu mede namens minister Blok van Wonen en Rijksdienst en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken […]