Deltacommissaris Wim Kuijken pleit voor centrale sturing op de uitvoering van het Deltaprogramma. De bestaande organisatie van het nieuwe hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP) zou uit kunnen groeien tot een bredere uitvoeringsorganisatie, waarbij ook de sturing op uitvoering van alle andere Deltathema’s (zoals ruimtelijke adaptatie en zoetwater) worden opgenomen. Dat zei hij tijdens het 4e Deltacongres op 7 november.

Een uitgebreider bericht over het Deltacongres leest u op waterforum.net >