LandschappenNL heeft het Landschapsobservatorium Nederland opgericht. Het observatorium gaat een significante bijdrage leveren aan enerzijds het monitoren van de kwaliteit van en de ontwikkelingen in het landschap, anderzijds aan het vergroten van de publieke en politiek-bestuurlijke aandacht voor landschap.

De oprichting van het Landschapsobservatorium Nederland is hard nodig, stelt LandschappenNL. De beperkte mate waarin in Nederland vorm wordt gegeven aan landschapsbeleid, en de geringe hoeveelheid middelen die beschikbaar zijn voor het landschap, vormen daarvan de weerslag. Zo besteedt noch de nieuwe wet Natuurbescherming, noch de aanstaande Omgevingswet serieus aandacht aan landschap: er is zodoende geen wetgeving waaraan landschap bescherming zal kunnen ontlenen. De instandhouding van de kwaliteit van het landelijk gebied is daarmee overgeleverd aan willekeur, aldus LandschappenNL.

Lees meer op landschappen.nl >