Landelijk gebied in het regeerakkoord: landbouw blij, natuur verdrietig

Op de Dag van de Duurzaamheid presenteerde het kabinet dan eindelijk het nieuwe regeerakkoord. Het is een uitgebreid regeerakkoord en er staan relevante passages voor het landelijk gebied in. Die hebben geleid tot reacties van maatschappelijke organisaties en overheden. We hebben in een artikel voor u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij […]

“Het moet totaal anders met de landbouw in Nederland.”

Onderstaande visie is opgesteld door ex-gedeputeerde van Utrecht Bart Krol, op verzoek van het platform Wij maken Nederland. Het bevat een heldere oproep aan het kabinet: (1) maak werk van alleen nog maar grondgebonden veehouderij, (2) verhoog de eisen voor dierenwelzijn, volksgezondheid en landschappelijke inpassing van agrarische bedrijven, en (3) perk de productie van mest drastisch […]

Themanummer voedsel en landschap

Nummer 5/6 van Landwerk is een dubbeldik nummer. Met als thema Voedsel en Landschap. Hoe sterk was die relatie en hoe kun je deze weer herstellen? Het zijn niet de minsten die hier boeiende artikelen over hebben geschreven. Hoofd Landschap van de REC Henk Baas ziet een groeiende belangstelling van de burger waar zjin voedsel […]

Gelderland onderzoekt mogelijkheid windmolens Veluwe

Windmolens in natuurgebieden? Het was ondenkbaar. Tot nu. Volgens de provincie Gelderland zijn er op de Veluwe voldoende geschikte plekken voor windmolens. Dat meldt De Gelderlander. De provincie heeft een studie uit laten voeren. In het onderzoek is 10.545 hectare bos als potentieel windmolengebied aangewezen, vooral in het noordelijke deel tussen de A1 en de […]

Onderzoek overdracht Groenservice Zuid-Holland aan Staatsbosbeheer

De provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer gaan de komende maanden onderzoeken of de Groenservice Zuid-Holland (nu nog onderdeel van de provincie) kan worden overgedragen aan Staatsbosbeheer. Groenservice Zuid-Holland draagt zorg voor openbare voorzieningen voor verschillende vormen van recreatie. Dit gebeurt in opdracht van met name de Zuid-Hollandse en Zeeuwse (natuur-) en recreatieschappen. Afbouw van de Groenservice […]

Natuurmonumenten wil landschap terug op de politieke agenda

Het Nederlandse landschap is de afgelopen decennia hard achteruit gegaan. Karakteristieke vergezichten hebben plaats gemaakt voor bedrijventerreinen, nieuwbouwwijken en eentonig boerenland. Natuurmonumenten wil deze trend keren en het landschap weer in ere herstellen. De natuurorganisatie gaat mensen vragen om mee te denken en mee te doen. Hierbij zoekt de organisatie samenwerking met andere partijen die […]

Boek over ’the making of’ Park Lingezegen

De organisatie van Park Lingezegen werkte vijf jaar hard om het ‘grootste landschapspark van Nederland’ neer te zetten. En dat is gelukt: de basis van Park Lingezegen ligt er. Een prestatie om trots op te zijn. En om te markeren. We maakten daarom een koffietafelboek dat ’the making of’ Park Lingezegen beschrijft. Het boek vertelt […]

LandschappenNL richt Landschapsobservatorium Nederland op

LandschappenNL heeft het Landschapsobservatorium Nederland opgericht. Het observatorium gaat een significante bijdrage leveren aan enerzijds het monitoren van de kwaliteit van en de ontwikkelingen in het landschap, anderzijds aan het vergroten van de publieke en politiek-bestuurlijke aandacht voor landschap. De oprichting van het Landschapsobservatorium Nederland is hard nodig, stelt LandschappenNL. De beperkte mate waarin in […]

Landschapsacademie: discussiëren over nieuwe uitdagingen in landschapsontwerp

Hoe verandert ons landschap nu het steeds meer zal worden gebruikt door miljoenen Nederlanders die er even de wind in hun haar willen voelen? Met name in het alledaagse productieve cultuurlandschap van de merel en de meidoornhaag? Hoe gaan we om met de nieuwe verhoudingen tussen overheid, professional en burger bij landschapsontwerp? Vragen die centraal […]

Collectief agrarisch natuurbeheer effectief en goedkoop

Het beheer van natuur en landschap door boeren kan effectiever en goedkoper als zij op gebiedsschaal samenwerken. Dat bewijzen de vier samenwerkingsverbanden die experimenteerden met deze collectieve aanpak. Gisteren overhandigden de vier proefgebieden de resultaten van drie jaar experimenteren aan staatssecretaris Dijksma. De vier gebiedsorganisaties, actief in Oost-Groningen, Noordelijke Friese Wouden, Laag Holland en Winterswijk, […]

Landschapsbeleid gaat als hete aardappel rond

Iedereen vindt landschap belangrijk, maar geen overheidspartij lijkt zich nog echt verantwoordelijk te voelen. Het rijk schrapte het landschapsbeleid onlangs uit haar takenpakket en schoof het naar de provincies. Die kijken naar gemeenten maar een groot deel van gemeenten kijkt de andere kant uit. Allemaal verwachten ze veel van de inzet van burgers. Het landschap […]

Website over nuttig gebruik biomassa

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft Dienst Landelijk Gebied (DLG) een website gelanceerd over het nuttig gebruik van biomassa uit landschap als bron van energie of als grondstof. De site heeft als doel private partijen en overheden te inspireren en op weg te helpen met initiatieven. Op de site staat informatie […]

Nieuwe generatie windparken in Flevoland

De stuurgroep Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland heeft een go-besluit genomen om te starten met de tweede fase van het Regioplanproces. In dit Regioplanproces krijgen initiatiefnemers de ruimte om zelf een tweede generatie windparken te ontwikkelen: meer energie met minder molens. Nu het go-besluit is genomen gaan molenaars, grondeigenaren en bewoners van het landelijk […]