Het nazomernummer van 2015 ligt bij de abonnees in de bus. Zij vinden daarin boeiende artikelen over het mirakel van de agrarische grondprijs: ondanks de crisis elke jaar een groei van bijna 7%. Ook een artikel over zonneweides. Provincies en gemeenten werken aan beleid voor inpassing van deze duurzame weides.

cover-Landwerk-2015-4

We bieden u hier, via issuu, twee artikelen.
Het eerste gaat over burgerplanvorming. Burgers nemen de taak van gemeenten over. Als die er niet meer uitkomt, geven de inwoners het planproces wel vorm. Een artikel dat past in het programma Nu al Eenvoudig Beter van het ministerie van I&M.

Het tweede artikel is onderdeel van de serie Participatielandschappen. Het eerste knooperf komt er aan. De nieuwe bewoners gaan er niet alleen wonen maar ook samen zorgen voor landschapsontwikkeling, de zorg voor wandelpaden en het beheer van het landschap.