De populatie muskus- en beverratten is steeds beter onder controle. Dat meldt de Unie van Waterschappen. In 2013 is het aantal muskusratvangsten voor het eerst sinds 1978 gedaald tot onder de 100.000.

Muskus- en beverratten worden gevangen omdat zij een risico vormen voor de veiligheid van waterkeringen. De daling van het aantal muskusratten is ingezet na 2004. Toen werden ruim 400.000 muskusratten gevangen. Extra inzet, opleiden van mensen en een systematische aanpak hebben ervoor gezorgd dat de situatie steeds beter onder controle gehouden kan worden.

De beverratvangsten laten ook een afname zien. In 2013 werden er in Nederland 487 beverratten gevangen, dat is 46 minder dan in 2012. De binnenlandse populatie beverratten is vrijwel verdwenen. Alle beverratten die binnenkomen vanuit Duitsland worden vlak bij de grens gevangen.

Lees meer op uvw.nl >