Veel boerderijen en stallen hebben hun agrarische functie verloren. Een groot deel staat intussen langdurig leeg, ziet de makelaarsorganisatie NVM. De agrarische bestemming belemmert dat deze gebouwen mogen worden ingezet voor nieuwe activiteiten in het landelijk gebied. In de praktijk blijkt dat herbestemming daardoor een lastig proces is. Bij veel gemeenten ontbreekt bovendien de ambitie en benodigde kennis om hiermee actief aan de slag te gaan.

Begin 2013 werd de regeling voor de plattelandswoning ingevoerd, die was bedoeld om de leegstand van voormalige bedrijfswoningen bij boerderijen te beperken. Een recente uitspraak van de Raad van State zorgt echter voor onzekerheid. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft toegezegd dat zij alles in het werk wil stellen om de gevolgen van deze uitspraak waar mogelijk en nodig te repareren, maar tot die tijd zitten de ontwikkelingen op slot.

Lees meer op groeneruimte.nl >