NVM: Herbestemmen en plattelandswoning blijft lastig proces

Veel boerderijen en stallen hebben hun agrarische functie verloren. Een groot deel staat intussen langdurig leeg, ziet de makelaarsorganisatie NVM. De agrarische bestemming belemmert dat deze gebouwen mogen worden ingezet voor nieuwe activiteiten in het landelijk gebied. In de praktijk blijkt dat herbestemming daardoor een lastig proces is. Bij veel gemeenten ontbreekt bovendien de ambitie […]

Minder broedvogels in agrarisch gebied

Door veranderingen in de landbouw zijn veel broedvogels van het agrarische gebied in Nederland achteruitgegaan. Deze ontwikkeling doet zich in de hele Europese Unie voor. Dat stelt het Compendium voor de Leefomgeving op basis van een analyse over de periode 1990-2014. Sinds 1990 is de ‘Boerenlandvogel indicator’ met ongeveer 30% gedaald. Voor deze indicator zijn […]

Boek over ’the making of’ Park Lingezegen

De organisatie van Park Lingezegen werkte vijf jaar hard om het ‘grootste landschapspark van Nederland’ neer te zetten. En dat is gelukt: de basis van Park Lingezegen ligt er. Een prestatie om trots op te zijn. En om te markeren. We maakten daarom een koffietafelboek dat ’the making of’ Park Lingezegen beschrijft. Het boek vertelt […]

Ruim 11 miljoen voor krimpregio’s

Acht krimpregio’s kunnen vanaf 2016 rekenen op een rijksbijdrage van 11,2 miljoen euro. Alleen gebieden met een verwachte bevolkingsdaling van minimaal 3 procent komen in aanmerking voor de uitkering. Dat valt op te maken uit een brief van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken aan de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) en de Vereniging van […]

VNG: Rijk mist aandacht voor landelijk gebied

Terwijl het overgrote deel van Nederland uit landelijk gebied bestaat, heeft het rijk nauwelijks aandacht voor de trends en problemen in buitengebieden. De focus van de rijksoverheid ligt op steden en topsectoren, stelt de Vereniging Nederlandse Gemeenten, terwijl 93 procent van de gemeenten meer buitengebied dan stedelijk gebied heeft. Vanuit haar achterban kreeg de gemeentekoepel […]

Ministerie EZ wil sneller internet in buitengebied bevorderen

Gebruik maken van radiofrequenties voor draadloos snel internet, de mogelijkheid om met Europees geld investeringen rond te krijgen en lagere kosten voor het aanleggen van een vast telecomnetwerk. Dat zijn de extra mogelijkheden die minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) initieert om snel internet in buitengebieden verder te bevorderen. Minister Kamp: “Snel internet draagt […]