Meer dan drie kwart van de gemeenten houdt zich op bestuurlijk niveau nog niet bezig met de Omgevingswet. Bovendien ziet 42% de wet als ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Dat blijkt uit onderzoek van ingenieursbureau Oranjewoud onder honderd gemeenten.

Colleges lijken de Omgevingswet door te schuiven naar de volgende collegeperiode. Dat lijkt logisch, omdat de Omgevingswet pas in 2018 in werking treedt. Toch is dit het moment voor gemeenten om aan de slag te gaan, gelooft projectmanager Ruimte Edwin Oude Weernink. De Omgevingswet neemt namelijk de nieuwe rol van gemeenten in het ruimtelijk domein – van het voortouw nemen naar regie en faciliteren –  als uitgangspunt. Die nieuwe rol zal van gemeenten nog een flinke cultuuromslag vragen.

Lees meer op binnenlandsbestuur.nl >