De regering moet de effecten onderzoeken die windturbinevelden dichtbij de kust hebben op de werkgelegenheid en de economie van kustgemeenten. Een motie van deze inhoud nam de Tweede Kamer unaniem aan bij de behandeling van wetgeving over windenergie op zee.

Ook moet worden onderzocht waar de maatschappelijke nadelen van turbinevelden dichtbij de kust het grootst zijn. Die nadelen zouden zo groot kunnen zijn dat de kostenvoordelen van deze locaties hier niet tegen opwegen. De resultaten moeten bekend zijn voordat het definitieve besluit over de locaties van turbinevelden naar de Tweede Kamer gaat.

Lees meer op groeneruimte.nl >