Het RIVM en Deltares hebben het natuurlijk kapitaal van het grondwater en de ondergrond benoemd aan de hand van 11 ecosysteemdiensten. Voorbeelden van deze ecosysteemdiensten zijn de mogelijkheid om drinkwater te winnen, installaties voor koude- en warmteopslag aan te leggen en grondwaterafhankelijke natuur te ontwikkelen. Met deze kennis over de waarde van het natuurlijk kapitaal, kunnen bodembeheerders en beleidsmakers duurzamere keuzes maken bij ruimtelijke inrichting of gegevensbeheer, stelt het RIVM.

Het RIVM stelt instrumenten beschikbaar waarmee de waarde van natuurlijk kapitaal beter kan worden ingeschat. Met de instrumenten kunnen boeren hun bodemvruchtbaarheid beoordelen, decentrale overheden de steden duurzaam inrichten, en het Rijk de klimaatdoelstelling ondersteunen. Dit leidt tot een betere benutting van het natuurlijk kapitaal van de bodem.

Lees meer op rivm.nl >