RIVM en Deltares benoemen ecosysteem-diensten grondwater en ondergrond

Het RIVM en Deltares hebben het natuurlijk kapitaal van het grondwater en de ondergrond benoemd aan de hand van 11 ecosysteemdiensten. Voorbeelden van deze ecosysteemdiensten zijn de mogelijkheid om drinkwater te winnen, installaties voor koude- en warmteopslag aan te leggen en grondwaterafhankelijke natuur te ontwikkelen. Met deze kennis over de waarde van het natuurlijk kapitaal, […]

Provincie Overijssel dient zienswijze in voor rijksvisie Ondergrond

Opsporing en winning van schaliegas, afvalwaterinjectie en opslag van (afval)stoffen in zoutcavernes moeten deel uitmaken van een milieuonderzoek (MER) dat het rijk uitvoert om te komen tot een rijksstructuurvisie voor de ondergrond. Dat zegt de provincie Overijssel. Het rijk maakt die structuurvisie om toekomstige besluiten over het gebruik van de ondergrond te kunnen funderen. In […]

Bedrijven gaan humuszuur uit water terugwinnen

Royal HaskoningDHV en drinkwaterbedrijf Vitens gaan wereldwijd drinkwaterbedrijven helpen met het terugwinnen van humuszuur. Nu worden humuszuren bij de ontkleuring van drinkwater vaak nog afgevoerd als afvalproduct, maar dankzij een innovatie van Vitens is de stof op een duurzame manier zuiver terug te winnen. Het resultaat is een biologische bodemverbeteraar voor de agrarische sector. Door […]