Om de veiligheid en kwaliteit van het rivierengebied in de toekomst te garanderen, biedt een mix van rivierverruiming, dijkverhoging, dijkverlegging en adaptatie de beste kansen.  Dit door aan te sluiten bij het ‘DNA’ – de specifieke kenmerken – van de rivier. Dat is het uitgangspunt van Smart Rivers, een onlangs opgericht samenwerkingsverband bestaande uit Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Bosschap, het Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling en het ministerie van Economische Zaken.

Smart Rivers keek samen met experts  naar de succesfactoren van onze rivierprojecten. Het project bracht voor tien trajecten concrete inrichtingsconcepten voor hoogwaterprojecten in kaart. Het project wil de komende jaren een stimulans vormen voor de kwaliteit van de grote hoogwater- en gebiedsontwikkelingsprojecten in het rivierengebied.

Lees het bericht op staatsbosbeheer.nl >

Of ga naar de website van Smart Rivers >