In een online consultatieronde ontving Rijkswaterstaat ruim 1000 verbetersuggesties van terreineigenaren en pachters in de uiterwaarden van de grote rivieren voor het kaartmateriaal van de zogenaamde Vegetatielegger. Rijkswaterstaat had hen uitgenodigd  de weergave van de begroeiing op hun terrein te controleren.

De Vegetatielegger is een serie kaarten en regels en beschrijft welke begroeiing in het rivierbed mag staan uit het oogpunt van waterveiligheid. Het is een hulpmiddel voor het onderhoud van de uiterwaarden. Bij hoogwater, als het water ook door de uiterwaarden gaat stromen, kan begroeiing de doorstroming van het water belemmeren. Alle uiterwaarden, zowel binnen als buiten de stroombaan, worden in kaart gebracht.

De online consultatieronde is gesloten. Rijkswaterstaat beantwoordt op dit moment de vragen, controleert alle reacties en verbetert zo het kaartmateriaal. In het najaar van 2014 moet de Vegetatielegger formeel vastgesteld worden.

Lees het bericht op rijkswaterstaat.nl >
Of ga naar vegetatielegger.nl >