Kabinet stemt in met tiende tranche van Crisis- en herstelwet

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de tiende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Chw). Hierbij mogen gemeenten voor duurzame innovatieve projecten afwijken van wet- en regelgeving. In deze tranche wordt geëxperimenteerd met bestemmingsplannen met een bredere reikwijdte. In de tiende tranche van […]

Verslag bijeenkomst Locatiepaspoorten en permanente Chw

De Locatiepaspoorten van gemeente Hoogeveen geven in een vroeg stadium aan welke ontwikkelrichting gewenst is voor een locatie. Aan de initiatiefnemer vervolgens alle vrijheid de kaders zelf in te kleuren. Hoe werkt dit in de praktijk? We kregen een toelichting van gemeente én initiatiefnemers tijdens een excursie op 9 oktober. Deze aanpak en een intensievere […]