De Locatiepaspoorten van gemeente Hoogeveen geven in een vroeg stadium aan welke ontwikkelrichting gewenst is voor een locatie. Aan de initiatiefnemer vervolgens alle vrijheid de kaders zelf in te kleuren. Hoe werkt dit in de praktijk? We kregen een toelichting van gemeente én initiatiefnemers tijdens een excursie op 9 oktober. Deze aanpak en een intensievere samenwerking tussen gemeente en initiatiefnemer heeft volgens hen geleid tot een behoorlijke versnelling van het proces.

Als achtergrond kwam ook de permanente Crisis- en herstelwet aan bod. Met de wijzigingen die vorig jaar zijn aangebracht werd de werking van de wet niet alleen voor onbepaalde tijd verlengd, de wijzigingen waren ook gericht op lastenverlichting, het verbeteren en versnellen van de besluitvorming en het wegnemen van in de praktijk gerezen problemen. Deze wijzigingen hebben een flinke impact op de rol van het bestemmingsplan en de ruimtelijke juridische praktijk. Albert Jan Meeuwisse van Bugel Hajema Adviseurs lichtte de wijzigingen toe.

Lees het verslag van de bijeenkomst: