De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de tiende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Chw). Hierbij mogen gemeenten voor duurzame innovatieve projecten afwijken van wet- en regelgeving.

In deze tranche wordt geëxperimenteerd met bestemmingsplannen met een bredere reikwijdte. In de tiende tranche van het Besluit Chw zijn zes nieuwe ontwikkelingsgebieden toegevoegd. De ontwikkelingsgebieden liggen in Wageningen, Amsterdam, Moerdijk, Terneuzen, Borsele en Vlissingen.

Lees meer op rijksoverheid.nl >