Steeds meer grote zonneparken

In een groot aantal gemeenten bestaan plannen voor de aanleg van een zonnepark. De komende tijd komen er op 28 plekken dergelijke parken, blijkt uit gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het leggen van grote aantallen panelen direct op de grond is een nieuwe trend. Dat komt onder meer door de aantrekkelijke subsidiemogelijkheden. Een […]

Ruimtemettoekomst.nl: inspiratie voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Deze week is de website ruimtemettoekomst.nl online gegaan. De website moet gebruikers inspireren om stad en land duurzamer en mooier te maken. De site reikt principes aan voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling en biedt informatie over inhoudelijke thema’s als bodem en water, hulpmiddelen in planprocessen en meer. Ruimtemettoekomst.nl is het resultaat van de samenwerking tussen een […]