Deze week is de website ruimtemettoekomst.nl online gegaan. De website moet gebruikers inspireren om stad en land duurzamer en mooier te maken. De site reikt principes aan voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling en biedt informatie over inhoudelijke thema’s als bodem en water, hulpmiddelen in planprocessen en meer.

Ruimtemettoekomst.nl is het resultaat van de samenwerking tussen een aantal marktpartijen (H2Ruimte, LieflandMilieu, Dauvellier Planadvies en Koppenens BV) en moet kennis bundelen. De initiatiefnemers willen de website de komende jaren verder uitwerken. Mensen die willen bijdragen zijn van harte welkom.

Lees het persbericht (pdf) >