Extra geld voor krimpgemeenten

Gemeenten die te kampen hebben met bevolkingskrimp, moeten daarvoor worden gecompenseerd. Er moet dan wel sprake zijn van een verwachte daling van meer dan negen procent. Om willekeur te voorkomen moeten vooraf eenduidige criteria worden vastgelegd. Daarvoor pleit de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) in zijn advies aan minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) over de […]

VNG: Rijk mist aandacht voor landelijk gebied

Terwijl het overgrote deel van Nederland uit landelijk gebied bestaat, heeft het rijk nauwelijks aandacht voor de trends en problemen in buitengebieden. De focus van de rijksoverheid ligt op steden en topsectoren, stelt de Vereniging Nederlandse Gemeenten, terwijl 93 procent van de gemeenten meer buitengebied dan stedelijk gebied heeft. Vanuit haar achterban kreeg de gemeentekoepel […]

Studiemiddag BIZ-model: recreatiesector investeert samen met gemeente

Steeds meer recreatieondernemers willen samen met de gemeente investeren in de omgeving. Hierdoor verbetert bijvoorbeeld de promotie en infrastructuur van het gebied. In enkele regio’s werken ondernemers en gemeenten met Bedrijven InvesteringZones aan zo’n financieringsinstrument. Onderzoeksinstituut het LEI heeft onderzocht hoe dit in de praktijk kan werken. Zo is er in samenwerking met ondernemers en […]