Terwijl het overgrote deel van Nederland uit landelijk gebied bestaat, heeft het rijk nauwelijks aandacht voor de trends en problemen in buitengebieden. De focus van de rijksoverheid ligt op steden en topsectoren, stelt de Vereniging Nederlandse Gemeenten, terwijl 93 procent van de gemeenten meer buitengebied dan stedelijk gebied heeft. Vanuit haar achterban kreeg de gemeentekoepel dan ook steeds meer signalen dat meer aandacht nodig is voor de kansen en bedreigingen die daar spelen, zoals nieuwe natuurwetgeving, veranderende demografie en ontwikkelingen in de landbouw.

De VNG gaf onderzoeksinstituut Alterra opdracht om de beschikbare kennis van onder andere de planbureaus te bundelen in de trendverkenning ‘Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied’. Hieruit blijkt onder andere dat het platteland steeds meer een multifunctionele leef- en werkomgeving wordt. Dat multifunctioneel gebruik van het buitengebied kan voor belangenconflicten zorgen. Dat vraagt een nieuwe rol van de lokale overheid.

De VNG gaat de komende maanden in de verschillende afdelingen met leden in gesprek. Gemeenten kunnen dan zelf aangeven welke van de genoemde uitdagingen bij hen spelen en welke antwoorden daarop moeten komen, aldus de VNG.

Lees meer op binnenlandsbestuur.nl >