Grootste waterberging van Nederland geopend

Op 28 januari heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de grootste waterberging van Nederland geopend, het Volkerak-Zoommeer. Het Volkerak-Zoommeer kan worden ingezet als stormvloed op zee (gesloten stormvloedkeringen) gelijktijdig optreedt met een hoge waterstand op de rivieren. De waterberging kan 200 miljoen kuub extra water opvangen. Als bij een zware noordwesterstorm en stormvloed […]

Anserveld wordt ingericht voor waterberging

Vanaf 10 augustus wordt er gewerkt om het Anserveld in te richten als waterberging. Het Anserveld ligt in het westelijke deel van het Nationaal Park Dwingelderveld. Het gebied wordt geschikt gemaakt om in totaal 285.000 kubieke meter water op te vangen na extreme regenval. Daarnaast worden de natuurwaarden verhoogd door het herstellen van heide en natte […]