Verslag bijeenkomst Locatiepaspoorten en permanente Chw

De Locatiepaspoorten van gemeente Hoogeveen geven in een vroeg stadium aan welke ontwikkelrichting gewenst is voor een locatie. Aan de initiatiefnemer vervolgens alle vrijheid de kaders zelf in te kleuren. Hoe werkt dit in de praktijk? We kregen een toelichting van gemeente én initiatiefnemers tijdens een excursie op 9 oktober. Deze aanpak en een intensievere […]