Onderzoek overdracht Groenservice Zuid-Holland aan Staatsbosbeheer

De provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer gaan de komende maanden onderzoeken of de Groenservice Zuid-Holland (nu nog onderdeel van de provincie) kan worden overgedragen aan Staatsbosbeheer. Groenservice Zuid-Holland draagt zorg voor openbare voorzieningen voor verschillende vormen van recreatie. Dit gebeurt in opdracht van met name de Zuid-Hollandse en Zeeuwse (natuur-) en recreatieschappen. Afbouw van de Groenservice […]