De provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer gaan de komende maanden onderzoeken of de Groenservice Zuid-Holland (nu nog onderdeel van de provincie) kan worden overgedragen aan Staatsbosbeheer.

Groenservice Zuid-Holland draagt zorg voor openbare voorzieningen voor verschillende vormen van recreatie. Dit gebeurt in opdracht van met name de Zuid-Hollandse en Zeeuwse (natuur-) en recreatieschappen.

Afbouw van de Groenservice Zuid-Holland als provinciale dienst past in de visie van de provincie dat zij geen rol heeft in de uitvoering van het beheer van groen- en recreatiegebieden. In het Hoofdlijnenakkoord van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland staat dat de provincie ook de deelname aan de recreatieschappen zal beëindigen.

De provincie blijft wel verantwoordelijk voor voldoende beschikbaarheid en kwaliteit van groen- en recreatiegebieden in Zuid-Holland. Deze strategische verantwoordelijkheid krijgt invulling via de recent opgerichte Regiegroepen Groen. De Regiegroepen zijn overlegplatforms tussen tussen provincie en gemeenten. In Zuid-Holland zijn er vijf opgezet. Aan de tafel van de regiegroepen wordt gesproken over een duurzame strategische samenwerking tussen publieke partijen in het landelijk gebied.