Ruim 11 miljoen voor krimpregio’s

Acht krimpregio’s kunnen vanaf 2016 rekenen op een rijksbijdrage van 11,2 miljoen euro. Alleen gebieden met een verwachte bevolkingsdaling van minimaal 3 procent komen in aanmerking voor de uitkering. Dat valt op te maken uit een brief van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken aan de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) en de Vereniging van […]

Ruimtemettoekomst.nl: inspiratie voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Deze week is de website ruimtemettoekomst.nl online gegaan. De website moet gebruikers inspireren om stad en land duurzamer en mooier te maken. De site reikt principes aan voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling en biedt informatie over inhoudelijke thema’s als bodem en water, hulpmiddelen in planprocessen en meer. Ruimtemettoekomst.nl is het resultaat van de samenwerking tussen een […]