Acht krimpregio’s kunnen vanaf 2016 rekenen op een rijksbijdrage van 11,2 miljoen euro. Alleen gebieden met een verwachte bevolkingsdaling van minimaal 3 procent komen in aanmerking voor de uitkering. Dat valt op te maken uit een brief van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken aan de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De adviesraad had de minister om de hoogte van de decentralisatie gevraagd, omdat de huidige krimpregeling verdwijnt. Het voorstel van Plasterk is om de totale omvang van de decentralisatie-uitkering voor de periode 2016 tot en met 2020 per jaar 11,2 miljoen euro te laten bedragen.

Lees meer op binnenlandsbestuur.nl >