Op 1 november a.s. treedt het gewijzigde Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking.  Daardoor wordt het makkelijker om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan. Tijdelijke bestemmingen worden op de zogenaamde ‘kruimellijst’ geplaatst, waardoor een minder uitgebreide procedure nodig is. De termijn voor het tijdelijk gebruik wordt maximaal 10 jaar. Daarnaast hoeft er geen sprake meer te zijn van een tijdelijke behoefte, maar mag ook voorzien worden in een permanente behoefte.

Lees meer op bloggebiedsontwikkeling.nl >
Kom naar het Landwerkseminar over tijdelijk bestemmen >