4 juni 2015

naeb-logoWe kennen de burgerinitiatieven. Op sommige plaatsen gaan actieve burgers een stapje verder. Ze nemen het initiatief om een ruimtelijk vraagstuk op te lossen en nemen daarbij de verantwoordelijkheid voor het hele planproces.

In deze bijeenkomst bekeken we een voorbeeld van burgerplanvorming. En we bespraken hoe de nieuwe rolverdeling er dan uit ziet. Welke rol heeft B&W, de gemeenteraad en de initiatiefgroep? Bij burgerplanvorming neemt immers een groep burgers een taak over van de overheid en dat heeft de nodige consequenties voor partijen. Burgers gaan niet louter voor hun eigen belang maar stellen zich op als hoeders van het algemeen belang. Zij zullen zich als een betrokken maar ook enigszins onafhankelijke partij opstellen. Gekozen volksvertegenwoordigers zullen niet in alle gevallen de wethouder moeten controleren maar initiatiefnemers gaan stimuleren in hun initiatieven. De bestuurder zal voor een groot deel plaats moeten maken voor de burgers. Hij zal het plan niet a priori hoeven steunen. Hij zal misschien wat afstand moeten nemen en de burgers de ruimte (en in sommige gevallen misschien wat ambtelijke ondersteuning) gunnen om hun plannen uit te werken.

Centrumplan Doorwerth

zaal - doorwerth 300pxIn het dorp Doorwerth leeft al langer de wens om een dorpshart te creëren. Als gevolg van de vele wisselende stedenbouwkundige filosofieën in het verleden heeft Doorwerth geen duidelijk centrum van allure. De komende jaren staan wederom diverse nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en woningbouw op stapel in het centrumgebied. De gemeente Renkum heeft wel eens pogingen ondernomen, maar heeft nooit een succesvol plan kunnen presenteren. Het is altijd ‘houtje-touwtje’ gebleven.

Om te voorkomen dat de nieuwe ontwikkelingen opnieuw ad hoc worden gerealiseerd heeft het Dorpsplatform begin 2013 het initiatief genomen een centrumplan te ontwikkelen. Door de plannen in samenhang te ontwikkelen kan het gewenste dorpshart worden gecreëerd. De gemeente Renkum heeft zich bij dit initiatief aangesloten en steun in de vorm van ambtelijke advisering en financiële middelen beschikbaar gesteld. In een overeenkomst is de samenwerking vastgelegd. Uniek aan het project is dat het initiatief bij het dorp ligt. Het kernteam, bestaande uit diverse bewoners, heeft het afgelopen jaar uitgebreid geïnventariseerd wat de wensen van de inwoners en alle andere belanghebbenden (vastgoedeigenaren, bewoners centrumgebied, kindgerichte voorzieningen, gezondheidszorg, ondernemers, etc.) zijn. De inventarisatiefase wordt afgesloten met voorliggend inventarisatiedocument. Dit document dient tevens als beslisdocument voor de tweede fase.

Verslag

In Landwerk 4 komt een artikel te staan op basis van deze bijeenkomst. Lees het artikel alvast hieronder.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *