3 juni 2015

Een initiatiefnemer wil een nieuwe bestemming of uitbreiding realiseren. Hoe gaat u hier als gemeente mee om? In dit seminar in het kader van het programma Nu al Eenvoudig Beter maakten we kennis met twee succesvolle methoden.

De gemeente Albrandswaard heeft een eigen systematiek ontwikkeld om bestemmingsplanwijzigingen heel soepel te laten verlopen. Deze is onder meer toegepast bij de realisatie van het eerste waterstofpompstation in Rhoon. Kenmerken van de aanpak zijn: (1) eerst beantwoording van de vragen ‘waarom dit’ en ‘waarom daar’, (2) het plan op hoofdlijnen gaat eerst naar de gemeenteraad, (3) met een anterieure overeenkomst tijdig inzicht geven in kosten en procedure, (4) ondersteuning bij aanleveren gegevens.
Initiatiefnemers, wethouders en afdelingshoofd zijn er allemaal blij mee. Sander van Schagen van de gemeente licht de werkwijze toe. Waar zit de winst en is de aanpak eenvoudig over te nemen door gemeenten?

De gemeente De Wolden heeft voor de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied niet gekozen voor een nieuw bestemmingsplan maar voor een beheersverordening. Alhoewel een beheersverordening niet op ontwikkelingen is gericht heeft De Wolden met de samenstelling van afwijkingsmogelijkheden een zeer functioneel plan vastgesteld. Het resultaat: eenvoudige procedures en kostenbesparingen voor zowel ondernemers, inwoners en gemeente.

Lees het verslag van de bijeenkomst:

Bekijk de presentatie van gemeente Albrandswaard:

Bekijk de presentatie van gemeente De Wolden:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *