De infrastructuur recreatie gefinancierd met een BedrijfsInvesteringsZone
Utrecht, 30 mei 2013

Landwerk organiseerde op 30 mei in samenwerking met het ministerie van EZ en de gemeente Steenwijkerland een bijeenkomst over een mogelijk alternatief voor de toeristenbelasting. Waarom een alternatief? In de toeristenbelasting zit op dit moment een onevenwichtigheid: alleen de verblijfsrecreatiesector draagt af, andere bedrijven die verdienen aan recreatie blijven buiten beeld. De bijeenkomst werd druk bezocht door onder meer wethouders, raadsleden en medewerkers van gemeenten, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en adviseurs uit de recreatiesector.

Wethouder Luc Greven van gemeente Steenwijkerland opende de bijeenkomst met een situatieschets van de gemeente. De toeristenbelasting is daar een terugkerend onderwerp bij de begrotingsbehandeling vanwege de genoemde onevenwichtigheid en de onduidelijkheid waar de middelen nu precies aan besteed worden.

Nico Polman van onderzoeksinstelling LEI presenteerde zijn onderzoek naar een alternatief: de BIZ-werkwijze (bedrijfsinvesteringszones), voor de recreatiesector in een combinatie met het systeem van de Oostenrijkse kurtax. Met behulp van deze wet kan een groep ondernemers binnen een gemeente tot een afspraak komen voor (soms afgedwongen) inning van middelen voor gezamenlijke besteding. Hierin zou de recreatiesector in groepen ingedeeld kunnen worden op basis van profijt en intensiteit van toerisme, op basis waarvan verschillende tarieven worden afgesproken. Dit voorstel werd positief ontvangen door de zaal en er werden al verschillende alternatieven geopperd om de tarieven vast te stellen, zoals via de omzet of fte’s van het bedrijf.

Tijdens het panelgesprek voegde Catherine Klapwijk van het ministerie van EZ toe dat de BIZ ook als een aanvulling op de toeristenbelasting kan worden gezien, in plaats van een alternatief. Het ministerie heeft de experimentenwet voor de BIZ afgelopen jaar geëvalueerd, de wet zal binnenkort aangeboden worden aan de Tweede Kamer.

De gemeente Súdwest-Fryslân is van plan samen met de ondernemers binnen de gemeente te komen tot een BIZ als alternatief voor de toeristenbelasting. Bij de ondernemers in de gemeente is men positief omdat hiermee gezamenlijk kan worden gewerkt aan een degelijke marketing voor de regio.

De verdere uitwerking zal nog wat aandacht vergen, de discussie zal dan ook nog even doorgaan in de komende jaren.

 

Bekijk de presentatie van onderzoeksinstelling LEI:

Bekijk de presentatie van gemeente Steenwijkerland:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *