9 oktober 2014

Landwerk organiseerde, gekoppeld aan regionale bijeenkomsten van het ministerie van I&M over de nieuwe Omgevingswet, een drietal excursies. De excursie vanuit Groningen op 9 oktober leidde ons naar Hoogeveen, waar de gemeente al enige tijd werkt met locatiepaspoorten. Met deze werkwijze wordt in een vroeg stadium aangegeven wat de gewenste ontwikkelrichting voor een locatie is. Vervolgens heeft de initiatiefnemer de verantwoordelijkheid om iets te ontwikkelen wat daarmee strookt. Deze aanpak en een intensievere samenwerking tussen gemeente en initiatiefnemer heeft geleid tot een behoorlijke versnelling van het proces.

Het tweede onderwerp dat aan bod kwam waren de wijzigingen die vorig jaar zijn aangebracht in de Crisis- en herstelwet (permanente Chw). Met deze wijzigingen werd de werking van de wet niet alleen voor onbepaalde tijd verlengd, de wijzigingen waren ook gericht op lastenverlichting, het verbeteren en versnellen van de besluitvorming en het wegnemen van in de praktijk gerezen problemen. Vooral op het gebied van het omgevingsvergunningsvrij bouwen en met de mogelijkheid om af te wijken van het bestemmingsplan via de zogenoemde ‘kruimellijst’, werden ruimere mogelijkheden gecreëerd. Daarnaast werd de nodige ruimte gegeven voor het bouwen en het gebruik van bouwwerken voor mantelzorg.

Deze wijzigingen hebben een flinke impact op de rol van het bestemmingsplan en de ruimtelijke juridische praktijk. Albert Jan Meeuwisse van Bugel Hajema Adviseurs lichtte de wijzigingen toe.

Lees het verslag van de bijeenkomst:

Lees het artikel ‘Goede voorbeelden staan centraal tijdens regionale bijeenkomsten Omgevingswet’ over de bijeenkomsten op 9 en 16 oktober 2014:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *