16 oktober 2014

Landwerk organiseerde, gekoppeld aan regionale bijeenkomsten van het ministerie van I&M over de nieuwe Omgevingswet, drie excursies. De excursie vanuit Arnhem op 16 oktober leidde ons naar de gemeente Ede, waar de gemeente in het plattelandsdorp Wekerom al enige tijd experimenteert met het ontslakken. ‘Ontslakken’ betekent sneller, flexibeler en goedkoper realiseren van nieuwbouwprojecten en andere vormen van gebiedsontwikkeling. Dit vraagt een andere rol van overheid en marktpartijen. Onder het motto ‘regelen wat moet, vrijlaten wat kan’ zal de gemeente in de pilot Wekerom waar mogelijk de gezamenlijke wens als uitgangspunt nemen en de gebiedsontwikkeling faciliteren.

De gemeente Ede en de betrokken marktpartijen laten door middel van hun pilotproject zien dat er ook een ander recept bestaat waarin het initiatief en het creëren van draagvlak bij de markt wordt gelegd. In Ede zijn de ontwikkelaars dus aan zet. Zij bepalen samen met de klant en de inwoners van Wekerom welke woning, op welk tijdstip, waar en in welke volgorde wordt gerealiseerd en stellen daartoe zelf de plannen op. Op deze wijze kan flexibel gebouwd worden, gaat geen energie verloren aan uitgebreide procedures en worden in het dorp die woningen gebouwd waar het dorp behoefte aan heeft, op het moment dat daar behoefte aan is. De ervaringen die opgedaan worden in Wekerom kunnen in de toekomst elders in Ede en in andere delen van het land worden gebruikt.

Wethouder Willemien Vreugdehil en projectleider Jan Hauke Mens van de gemeente Ede en Hans Koopman van Kelderman projectontwikkeling lichtten hun werkwijze ter plaatse toe.

Lees het verslag van de bijeenkomst:

Lees het artikel ‘Goede voorbeelden staan centraal tijdens regionale bijeenkomsten Omgevingswet’ over de bijeenkomsten op 9 en 16 oktober 2014:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *