In opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft Dienst Landelijk Gebied (DLG) een website gelanceerd over het nuttig gebruik van biomassa uit landschap als bron van energie of als grondstof. De site heeft als doel private partijen en overheden te inspireren en op weg te helpen met initiatieven. Op de site staat informatie over de werkwijze om te komen tot een biomassaketen, vier uitgewerkte concepten en ervaringsverhalen van pilotinitiatieven.

Op veel plaatsen in ons land komt biomassa vrij bij onderhoud van het landschap. Slechts een deel van die biomassa wordt nuttig gebruikt. Dit komt onder andere omdat ons landschap nog niet optimaal is ingericht om biomassa te oogsten. Bovendien moeten we nog leren hoe we biomassa beter kunnen benutten.

De website is een resultaat van het project ‘Schoon & Zuinig: Biomassa’ dat DLG heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van EZ, met als doel meer biomassa in gebiedsprojecten nuttig te gebruiken. De projecten geven uitvoering aan de afspraken die het Rijk heeft gemaakt met het Bosschap, het Platform Hout en de Branche Vereniging Organische Reststoffen in het Innovatie- en Actieprogramma Schone en Zuinige Agrosectoren (voorheen Agroconvenant).

Ga naar de website >