15% van de Nederlandse landbouwgrond kan worden aangemerkt als High Nature Value farmland (HNV) – landbouwgrond met hoge natuurwaarden. Het gaat vooral om weidevogel- en akkergebieden, maar ook andere landbouwgebieden met biodiversiteitswaarde, zoals delen van de natte veenweidegebieden. Dat concludeert Alterra Wageningen UR in een onlangs verschenen rapport.

Behoud van HNV is, samen met de Natura 2000-gebieden, belangrijk in het kader van de Europese biodiversiteitsdoelstellingen. Beleidsinstrumenten als de subsidies voor agrarisch natuurbeheer zijn nu nog niet optimaal ingericht op HNV-gebieden: slechts een derde van de individuele pakketten ligt op HNV. Beter gaat het met het collectief agrarisch natuurbeheer. Kansen zijn er door de vergroening van het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid.

Lees meer op de website van Wageningen UR >