Collectief agrarisch natuurbeheer effectief en goedkoop

Het beheer van natuur en landschap door boeren kan effectiever en goedkoper als zij op gebiedsschaal samenwerken. Dat bewijzen de vier samenwerkingsverbanden die experimenteerden met deze collectieve aanpak. Gisteren overhandigden de vier proefgebieden de resultaten van drie jaar experimenteren aan staatssecretaris Dijksma. De vier gebiedsorganisaties, actief in Oost-Groningen, Noordelijke Friese Wouden, Laag Holland en Winterswijk, […]

15% landbouwgrond heeft hoge natuurwaarden

15% van de Nederlandse landbouwgrond kan worden aangemerkt als High Nature Value farmland (HNV) – landbouwgrond met hoge natuurwaarden. Het gaat vooral om weidevogel- en akkergebieden, maar ook andere landbouwgebieden met biodiversiteitswaarde, zoals delen van de natte veenweidegebieden. Dat concludeert Alterra Wageningen UR in een onlangs verschenen rapport. Behoud van HNV is, samen met de […]