landwerk logo

Besluit emissiearme huisvesting voor 50% beoogde ammoniakreductie

Het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting moet 50% van beoogde reductie in ammoniakuitstoot opleveren. Dit is één van de maatregelen voor de veehouderij die in totaal een reductie van 10 kiloton op moet leveren in 2030.

Hiervan wordt 5,6 kiloton weer beschikbaar gesteld via het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor ontwikkelingsruimte van de veehouderij in Nederland. Op die manier moet het weer mogelijk worden om vergunningen te verlenen aan veehouderijbedrijven nabij Natura 2000-gebieden.

Lees meer op agriholland.nl >

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *