De land- en tuinbouw moet in de toekomst mogelijk meer bijdragen aan de kosten voor het waterbeheer. Onderzocht wordt of nutriënten, mest en gewasbeschermingsmiddelen belast kunnen worden en of er prijsprikkels voor de onttrekking en het gebruik van grond- en oppervlaktewater ingevoerd kunnen worden.

Dat blijkt uit een brief die minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer heeft gestuurd in een reactie op het rapport ‘Toekomstbestendige en duurzame financiering van het Nederlandse waterbeheer’ van Twijnstra-Gudde en Tauw.

Lees meer op agriholland.nl >