Bijdragen boeren aan kosten waterbeheer in toekomst mogelijk hoger

De land- en tuinbouw moet in de toekomst mogelijk meer bijdragen aan de kosten voor het waterbeheer. Onderzocht wordt of nutriënten, mest en gewasbeschermingsmiddelen belast kunnen worden en of er prijsprikkels voor de onttrekking en het gebruik van grond- en oppervlaktewater ingevoerd kunnen worden. Dat blijkt uit een brief die minister Schultz van Haegen van […]

UvW: Waterkwaliteit verbetert langzaam, maatregelen blijven nodig

De waterkwaliteit in de landbouwspecifieke wateren verbetert langzaam. Dit blijkt uit metingen van het Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater. De helft van de meetlocaties in deze gebieden voldoet echter nog niet aan de normen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de meststoffen stikstof en fosfor. Naast de negatieve effecten voor de planten en dieren die in […]

PBL: Huidige KRW-doelen vragen om meer maatregelen

De maatregelen in de nieuwe plannen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn in veel wateren onvoldoende om de ecologische einddoelen te halen. Dit blijkt uit een beoordeling van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2016-2021 door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In 2013 scoorde vijf procent – van de beoogde 100 procent – van […]

13 genomineerden voor Waterinnovatieprijs

De genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2014 zijn bekend. De 135 inzendingen zijn door de jury teruggebracht naar 13 genomineerden. Ook wordt er dit jaar een Publieksprijs uitgereikt, waarvoor gestemd kan worden op de website. Op 2 december worden de winnaars bekendgemaakt tijdens de uitreiking in Maarssen. De Unie van Waterschappen reikt elk jaar de Waterinnovatieprijs […]

Deltaprogramma 2015 gepresenteerd

Nederland heeft een nieuw Deltaplan, met beslissingen en strategieën die ons land de komende decennia moeten beschermen tegen hoogwater en moeten zorgen voor voldoende zoetwater. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten gaan aan de slag om ons land robuuster in te richten en de extremen van het klimaat veerkrachtig op te vangen. Dat staat in het […]

Minder uitspoeling stikstof dankzij Nitraatrichtlijn

De Nitraatrichtlijn van de EU heeft gezorgd voor significant minder uitspoeling van nitraat naar grond- en oppervlaktewater in Europa. Dat blijkt uit een studie van Alterra en collega-instituten uit Engeland, Polen en Spanje. De onderzoekers berekenden op basis van modelonderzoek het verschil tussen uitspoeling van nitraat in de EU in 2008 met en zonder Nitraatrichtlijn. […]