De vereniging Mooi Wageningen, een samenwerkingsverband van burgers, wetenschappers en natuurliefhebbers, heeft een burgerinitiatief aangeboden aan de provincie voor de aankoop en beheer van natuur bij Wageningen. Het gaat om 55 hectare grasland dat bestemd is voor natuurontwikkeling. Het aan te kopen gebied grenst aan een internationaal zeer zeldzaam en soortenrijk blauwgrasland.

De gedeputeerde voor natuur en landschap Jan Jacob van Dijk is blij met het initiatief. De provincie Gelderland heeft eind 2013 een oproep gedaan aan allerlei partijen in Gelderland om zich te melden met plannen voor het realiseren van natuur. Gelderland stelt bijdragen ter beschikking voor het omvormen, inrichten en beheren van natuur.

Lees meer op gelderland.nl >