Voorjaarsbijeenkomsten Nu al Eenvoudig Beter

Landwerk organiseert dit voorjaar weer drie praktijkbijeenkomsten voor het programma Nu al Eenvoudig Beter. 26 mei: Stadslabs nemen initiatief. Hoe reageren gemeenten? Stadslabs nemen initiatieven voor plekken waar vraagstukken blijven liggen omdat gemeenten er niet meer aan toe komen. In een ontmoeting tussen stadslabs en gemeenten gaan we nader in op de relatie tussen deze […]

Burgers willen natuur kopen van provincie

De vereniging Mooi Wageningen, een samenwerkingsverband van burgers, wetenschappers en natuurliefhebbers, heeft een burgerinitiatief aangeboden aan de provincie voor de aankoop en beheer van natuur bij Wageningen. Het gaat om 55 hectare grasland dat bestemd is voor natuurontwikkeling. Het aan te kopen gebied grenst aan een internationaal zeer zeldzaam en soortenrijk blauwgrasland. De gedeputeerde voor natuur en landschap Jan Jacob […]