Het beheer van natuur en landschap door boeren kan effectiever en goedkoper als zij op gebiedsschaal samenwerken. Dat bewijzen de vier samenwerkingsverbanden die experimenteerden met deze collectieve aanpak. Gisteren overhandigden de vier proefgebieden de resultaten van drie jaar experimenteren aan staatssecretaris Dijksma.

De vier gebiedsorganisaties, actief in Oost-Groningen, Noordelijke Friese Wouden, Laag Holland en Winterswijk, hebben in hun gebied contracten gesloten voor verbetering van de kwaliteit van natuur en landschap. De gebiedsmatige aanpak blijkt niet alleen ten goede te komen aan natuur en landschap, maar ook nog eens goedkoper te zijn in de uitvoering. Vanaf 2016 zal de overheid alleen nog zaken doen met dergelijke ‘gebiedscollectieven’.

Lees meer op groeneruimte.nl >