Iedereen vindt landschap belangrijk, maar geen overheidspartij lijkt zich nog echt verantwoordelijk te voelen. Het rijk schrapte het landschapsbeleid onlangs uit haar takenpakket en schoof het naar de provincies. Die kijken naar gemeenten maar een groot deel van gemeenten kijkt de andere kant uit. Allemaal verwachten ze veel van de inzet van burgers. Het landschap zal voortaan via aanpalende sectoren zoals cultuurhistorie, energie en water gestalte krijgen, zei rijksadviseur Eric Luiten in het Midzomerlandschapsdebat op 20 juni jl., georganiseerd door Landwerk.

‘Het Rijk heeft het landschapsbeleid als het ware te vondeling gelegd, maar niemand pakt het op,’ zo constateerde Luiten. Lees verder >

Of lees een aantal citaten van sprekers en publiek op het Midzomerlandschapsdebat >