De Nitraatrichtlijn van de EU heeft gezorgd voor significant minder uitspoeling van nitraat naar grond- en oppervlaktewater in Europa. Dat blijkt uit een studie van Alterra en collega-instituten uit Engeland, Polen en Spanje.

De onderzoekers berekenden op basis van modelonderzoek het verschil tussen uitspoeling van nitraat in de EU in 2008 met en zonder Nitraatrichtlijn. De uitspoeling was 16 procent lager mét Nitraatrichtlijn. De grootste effecten werden gevonden in landen met een hoge veedichtheid en intensieve bemesting, zoals België, Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

De onderzoekers noemen ook een aantal opties om de uitspoeling verder te verminderen, zoals het aanwijzen van meer kwetsbare gebieden en nieuwe maatregelen, zoals het verminderen van het eiwitgehalte in veevoer en het scheiden van mest in droge en natte fracties.

Lees meer op de website van Alterra >