Meer dan zeventig agrarische grondexperts hebben op 2 juli bij Rabobank Nederland met elkaar gediscussieerd over wat nodig is om beweging te krijgen in de agrarische grondmarkt. Dit heeft geresulteerd in de “Verklaring van de Croeselaan” met vijf statements die het Ministerie van Economische Zaken in ontvangst heeft genomen. De verklaring is ondertekend door de organiserende partijen: het Consortium Verkavelen voor Groei (LTO Nederland, Dienst Landelijk Gebied en het Kadaster) de Rabobank en Wageningen UR.

In de “Verklaring van de Croeselaan” staan deze vijf statements om te komen tot een mobiele grondmarkt met duurzaam bodembeheer:

Lees meer op wageningenur.nl >