De stuurgroep Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland heeft een go-besluit genomen om te starten met de tweede fase van het Regioplanproces. In dit Regioplanproces krijgen initiatiefnemers de ruimte om zelf een tweede generatie windparken te ontwikkelen: meer energie met minder molens.

Nu het go-besluit is genomen gaan molenaars, grondeigenaren en bewoners van het landelijk gebied de komende tijd projectplannen opstellen om die nieuwe generatie windparken te realiseren. Deze projectplannen vormen de basis voor het regioplan dat moet leiden tot een mooier landschap, minder molens, meer duurzame energie en een structurele economische stimulans.

Lees meer op flevoland.nl >